Przejdź do treści

Rodzaje transportu lotniczego

Transport lotniczy jest jednym z najbardziej popularnych rodzajów transportu, które są dostępne w obecnych czasach. Wymienić można różne rodzaje transportu lotniczego, wśród których wyróżnia się przede wszystkim lotnictwo cywilne oraz lotnictwo wojskowe.

Charakterystyka transportu lotniczego

Wśród najbardziej popularnych rodzajów transportu z całą pewnością można wyróżnić transport lotniczy. Jest to rodzaj transportu, który polega na przewożeniu pasażerów oraz ładunków towarowych z jednego punktu do drugiego. Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju maszyny latające, wśród których można wymienić samoloty, śmigłowce czy też szybowce. Transport lotniczy jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi transportu.

Rodzaje transportu lotniczego

Transport lotniczy dzieli się na rodzaje. Wśród nich można wyróżnić przede wszystkim następujące rodzaje lotnictwa:
– lotnictwo cywilne,
– lotnictwo wojskowe.
Lotnictwo cywilne oraz lotnictwo wojskowe różnią się względem siebie dość zróżnicowanymi parametrami, a także przede wszystkim przeznaczeniem. Cel działania tych dwóch rodzajów lotnictwa jest bardzo zróżnicowany, ponieważ lotnictwo cywilne dostępne jest dla wszystkich osób, natomiast lotnictwo wojskowe jest ograniczone do realizacji pewnych z góry założonych zadań.

Lotnictwo cywilne

Lotnictwo cywilne jest takim rodzajem transportu, który dostępny jest dla każdego obywatela kraju. W skład lotnictwa o charakterze cywilnym wchodzą następujące składowe:
– lotnictwo sportowe, w którego skład wchodzą takie maszyny jak na przykład szybowce,
– lotnictwo towarowe, które obejmuje zarówno transport pasażerów, jak i transport ładunków.
– lotnictwo gospodarczo-usługowe, które składa się z takich elementów jak samoloty prywatne czy też samoloty dla VIP.

Lotnictwo wojskowe

Lotnictwo wojskowe jest podstawowym rodzajem lotnictwa w każdym kraju, ponieważ jest to jeden z najbardziej kluczowych środków obronnych w każdym kraju. Oprócz tego lotnictwo wojskowe szeroko wykorzystywane jest także podczas niesienia pomocy humanitarnej w innych krajach, a także podczas transportowania osób ważnych dla kraju. Samoloty wojskowe mogą także eskortować samoloty cywilne, gdy przejawiają one różnego rodzaju trudności, na przykład związane z problemami technicznymi.

Zalety transportu lotniczego

Taka gałąź transportu jak transport lotniczy posiada szereg zalet. Przede wszystkim jest to stosunkowo szybki środek transportu, w porównaniu do innych środków, takich jak na przykład statki morskie. Szybkość w przemieszczaniu odczuwa się zwłaszcza na trasach pomiędzy dwoma różnymi kontynentami. Często również na tego rodzaju trasach nie ma innej alternatywny niż transport lotniczy. Transport lotniczy uważany jest także za jeden z najbardziej bezpiecznych rodzajów transportu wśród pozostałych. Maszyny, które są wykorzystywane do transportu lotniczego posiadają stosunkowo długą żywotność, dlatego mogą być eksploatowane nawet przez wiele długich lat. Jednakże tego rodzaju transport posiada stosunkowo wysokie koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.