Przejdź do treści

Transport kolejowy na świecie

Transport kolejowy na świecie jest jednym z najbardziej popularnych sposobów poruszania się na dalsze dystanse. W ostatnich latach jego popularność wciąż rośnie. Transport kolejowy obejmuje zarówno przewozy pasażerskie, jak i przewozy towarów. Przewozy kolejowe na świecie charakteryzują się przede wszystkim interoperacyjnością, co oznacza, że przewozy realizowane są na bieżąco i przede wszystkim z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Popularność podróży koleją

Podróże koleją są bardzo popularne wśród wielu krajów na świecie. Jednak największy poziom kolejowego ruchu pasażerskiego odnotowuje się w Chinach, a także w Indiach. Wśród krajów, które posiadają duży poziom kolejowego ruchu pasażerskiego można także wyróżnić kraje takie jak Japonia czy też Korea Południowa. Duży ruch kolejowy zazwyczaj spowodowany jest stosunkowo wysoką gęstością zaludnienia na danych obszarach, jednakże może także występować w krajach o stosunkowo niskim poziomie gęstości zaludnienia.

Bariery dla podróży koleją

Taki rodzaj podróżowania, jak podróżowanie z wykorzystaniem kolei ma także pewne bariery, które w dość skuteczny sposób uniemożliwiają tego rodzaju podróże. Przede wszystkim wśród głównych barier tego rodzaju podróżowania można wyszczególnić spore odległości pomiędzy miastami o dużej wielkości, jeśli występuje także niska gęstość zaludnienia. W tym przypadku bardziej popularnym sposobem na podróżowanie staje się lotnictwo, ponieważ przełamuje ono tego rodzaju bariery. Alternatywą są także koleje dużych prędkości, dzięki którym podróżuje się w dużo szybszy sposób niż z wykorzystaniem standardowych linii. Tego rodzaju linie w pewien sposób konkurują także z lotnictwem, głównie na średnich dystansach. Wadą tego rozwiązania jest jednak stosunkowo duża energochłonność, co nie jest działaniem korzystnym.

Przewóz towarowy

Istotnym aspektem całego transportu kolejowego na świecie jest także kolejowy przewóz towarów. Państwem, które ma największy udział w tego rodzaju przewozach kolejowych są Stany Zjednoczone. Jest to stosunkowo duże państwo, dlatego opłaca się w nim korzystać z tego rodzaju transportu i jest to wyjątkowo efektywne. Wśród krajów, które również mają bardzo duży udział przewozów towarowych w klasyfikacji ogólnej przewozów można także wyróżnić Chiny i Rosję. Chiny to kraj, który posiada wysoki współczynnik zarówno przewozów towarowych koleją, jak i kolejowych przewozów pasażerskich.

Jakość obsługi pasażerów

W transporcie kolejowym na świecie znaczenie ma także jakość obsługi pasażerów, która jest zróżnicowana w zależności od kraju. Mierzona jest ona gęstością ruchu pociągów w danym kraju. Współczynnik ten najczęściej związany jest z mobilnością mieszkańców kraju, którą odzwierciedla ilość podróży kolejowych podejmowanych przez mieszkańców. Wśród najbardziej efektywnych pod tym względem krajów można wymienić przede wszystkim Japonię, Hiszpanię, Szwajcarię, a także Niemcy. W Polsce istnieje trend spadkowy obejmujący jakość obsługi pasażerów w transporcie kolejowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.